Desenvolupament

Disseny | Anàlisi | Processos

Li oferim la nostra experiència en el disseny i desenvolupament de productes tècnics a partir dels seus requeriments i necessitats de projecte. Analitzem els seus productes existents per optimitzar el procés de fabricació, reduir els temps de lliurament i millorar els costos productius.

  • Del concepte al producte final: disseny, enginyeria i producció pels seus projectes.
  • Estudi de requeriments tècnics, estètics i productius.
  • Anàlisi de materials, processos i propostes de millora.

Del concepte al producte final: disseny, enginyeria i producció pels seus projectes.

Estudi de requeriments tècnics, estètics i productius.

Anàlisi de materials, processos i propostes de millora.