Acabats

Acabat d´eina | Sorrejat | Vibrat | Raspallat | Polit | Anoditzat | Cromat | Pintat | Gravat làser | Neteja per ultrasons | Tractaments tèrmics

Blumeprot li ofereix diferents tecnologies per a l'acabat superficial de les seves peces com a part del seu servei integral de fabricació. Siguin quines siguin les seves necessitats li oferim un servei complert de recobriments tècnics de protecció, decoratius o de millora de propietats, d'alt valor afegit per a les peces.

Entrega de peça mecanitzada amb diferents qualitats de rugositat superficial segons requeriments tècnics.

Projecció de microesferes de vidre per a la neteja general, uniformitat i millora de l´aspecte superficial.

Immersió de peces a un tambor amb abrasius per a la neteja, afinat de superfícies i matisat d'arestes vives.

Raspallat fi direccional de metalls per obtenir acabats superficials d'aspecte tècnic i decoratiu.

Acabat brillant per a metalls i plàstics tècnics especials.

Recobriment de protecció tècnica i decorativa per a l'alumini | Gran varietat de colors disponibles per personalitzar les peces.

Recobriment electrolític de crom brillant per a la protecció tècnica i decorativa de metalls.

Pintura en pols i líquida per a acabats estètics i de protecció. Gran varietat de colors estandarditzats i personalitzats.

Marcat permanent sobre metall i plàstic de referències, logotips i números de sèrie. Personalització de peces úniques, prototips i sèries limitades.

Neteja tècnica sense contacte mecànic per a geometries complexes, preservant la qualitat i aspecte superficial de la peça.

Àmplia varietat de tractaments per a metalls com el tremp, recuit, revingut i normalitzat per millorar les propietats tècniques de les peces.